Friday, June 09, 2006

MAZHAB FANKFURT DAN SOSIALIS BARU

Mazhab Frankfurt bermula apabila tertubuhnya Institute for Social Research (Institut fur Sozialforschung) di Universitti Frankfurt, Jerman pada 3 Februari 1923 oleh golongan intelektual muda yang mencintai Marxisme. Ia menjadi teguh bermula pada tahun 1930 apabila Max Horkheimer menjadi pengarahnya. Mazhab Frankfurt merupakan sebuah gerakan intelektual Jerman yang berusaha mengembangkan teori penyusunan semula masyarakat moden berasaskan penilaian kembali pemikiran Marxisme. Ia turut menyerap semangat rasional Rene Decartes dalam membina rasionalisasi yang dapat dipergunakan untuk meroboh benteng kepercayaan dan agama. Penentangan mazhab Frankfurt terhadap kapitalisme membawa kepada usaha untuk melihat bahagian-bahagian pemikiran Marx yang tidak disedari oleh Marx sendiri – yang kemudiannya digunakan untuk menjelaskan situasi sosial yang bergelut di dalam masyarakat moden. Tokoh-tokoh generasi pertama Mazhab Frankfurt ini antaranya ialah Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Herbert Marcuse. Ia kemudian berkembang dengan pemikiran-pemikiran Sigmund Freud, Max Weber dan kehadiran tokoh-tokoh penting ke dalamnya seperti Walter Benjamin, Franz Oppenheimer, Erich Fromm dan Jurgen Habermas.

Pada tahun 1933, apabila Nazi menjadi sangat berkuasa di Jerman, ahli-ahli mazhab Frankfurt ini bermigrasi ke Amerika Syarikat (AS) dan mengembangkan pemikiran mereka di universiti-universiti seperti Columbia, Princeton, Brandeis, Barkeley dan sebagainya. Mereka kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan sosial seperti gerakan anti-Perang Vietnam, di mana Herbert Marcuse mempopularkan slogan, “make love, not war”. Cultural Marxism dan Critical Theory yang menjadi falsafah penting di dalam mazhab Farnkfurt ini kemudian perlahan-lahan berkembang ke dalam gerakan sosial radikal yang cuba mentransformasikan budaya Amerika melalui apa yang disebut sebagai ‘political correctness’.

Mazhab Frankfurt menolak konsep ideal tamadun Barat (Western Civilization) dan membentuk utopia baru dalam prinsip ketamadunan mereka. Mereka mewujudkan utopia moden dengan menulis semula sejarah, mempersoalkan status quo, menjungkar balik naratif, dan dekonstruksi terhadap teks serta wacana. Utopia moden ini merupakan suatu bentuk ‘revolusi’ yang bergerak secara senyap, halus, dan perlahan menyebarluaskan ‘cultural Marxism’ dalam membudayakan prinsip pemikiran Marx dan psikologikal moden Freud ke dalam gerakan penyusunan masyarakat. Ia bertujuan melancarkan apa yang mereka namakan sebagai revolusi senyap (quiet revolution) ke seluruh AS dan seterusnya ke seluruh dunia.

Amerika Syarikat dilihat sebagai pusat penyebaran idea, doktrin dan revolusi yang paling dominan di dunia. Apabila mazhab Frankfurt mula bertapak di AS pada sekitar pertengahan abad ke-19, suatu bentuk revolusi senyap telah dilancarkan melalui gerakan budaya. Marxisme tidak lagi tampil dalam wadah ekonomi tetapi dalam wadah budaya samada dalam bentuk budaya tinggi mahupun budaya popular. Apabila tamatnya Perang Vietnam, dan askar-askar Amerika pulang ke tanahair maka pada dekad 60-an tersebut berlaku fenomena ‘baby boom’ iaitu peningkatan populasi yang mendadak di AS. Golongan muda kemudiannya atau disebut sebagai ‘boomers’ menjadi golongan majoriti di AS dan serta merta semangat liberal serta pemberontakan terhadap nilai-nilai lama menjadi sangat perkasa. Berlaku penilaian semula budaya (counter culture) oleh elit-elit daripada golongan ‘boomers’ yang terdiri daripada golongan mahasiswa muda yang membentuk kelompok-kelompok ‘devians’ seperti golongan hippies, pot-smoking, dan draft-dodging yang lantang berdemonstrasi menentang Perang Vietnam. Ia kemudian diikuti oleh kebangkitan golongan pejuang emansipasi wanita seperti ‘women’s liberation movement’ yang kemudian menjadi paksi kepada gerakan feminisme. Golongan mahasiswa muda ini menjadi senjata barisan hadapan kepada revolusi senyap mazhab Frankfurt. Dalam ertikata lain mereka menjadi ‘foot soldiers’ kepada guru-guru besar mazhab Frankfurt tersebut. Dengan slogan golongan muda sebagai agen perubahan, revolusi senyap mazhab Frankfurt mula menjadi gerakan liberalisasi dan rasionalisasi yang amat berkuasa dalam kehidupan budaya AS.

Akar gerakan mazhab Frankfurt ini juga mendapat tunjangan daripada pemikiran tokoh komunis Itali iaitu Antonio Gramsci. Gramsci seorang komunis muda yang mati di dalam penjara Mussolini pada tahun 1937 ketika berusia 46 tahun. Gramsci menegaskan bahawa idea tradisi tentang revolusi sebagai suatu yang ketinggalan zaman. Sebaliknya Gramsci menyarankan bahawa revolusi harus dilakukan melalui gerakan budaya dengan pengambilalihan kuasa berlaku melalui tindakan penyusupan dan menghancurkan integrasi di dalam sistem tersebut. Gramsci juga mendesak bahawa kejayaan cita-cita komunis dapat dicapai melalui persekutuan dengan gerakan-gerakan kiri bukan komunis dan lain-lain kumpulan radikal. Saranan Gramsci itu digunapakai oleh golongan mazhab Frankfurt apabila gerakan liberalisasi mereka turut menggerakkan kumpulan-kumpulan feminis, alam sekitar, hak asasi, anti-polis, gerakan mahasiswa, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Penegasan Gramsci tentang hegemoni budaya yang dapat melahirkan ‘kuasa’ melalui penguasaan minda masyarakat ramai terhadap cita-cita utopia Marxisme telah dilaksanakan melalui penyebaran ‘cultural Marxism’ dan revolusi senyap oleh mazhab Frankfurt.

Pengemukaan tesis tentang ‘authoritarian personality’ yang dikaitkan dengan penguasaan patriaki di dalam sistem kekeluargaan Amerika (white male patriarchal) telah membawa mazhab Frankfurt jauh ke dalam gerakan feminisme, humanisme, pascamoden, pascakolonialisme dan akhir sekali cultural studies. ‘Authoritarian personality’ yang merujuk kepada keburukan sistem sedia ada dan amalan politik-budaya tradisi dipopularkan oleh Herbert Marcuse dan mempengaruhi cita-cita revolusi kumpulan ‘women liberation’ serta ‘new left movement’. Jurang generasi pada tahun 1960-an dan kemudian jurang gender dalam tahun 1990-an telah mengukuhkan kajian terhadap ‘authoritarian personality’ dan menjadi bahagian penting dalam cultural Marxism. Di tangan elit-elit ‘boomer’ ini kemudiannya cultural Marxism telah menukarkan ‘mimpi Amerika’ kepada utopia Marxist dalam konteks gerakan falsafahnya. Elit-elit ‘boomers’ ini atau juga disebut sebagai The New Totalitarian atau New Age Elite Boomers yang kini menguasai institusi-institusi penting di AS dilihat telah melengkapkan cita-cita revolusi senyap mazhab Frankfurt bukan sahaja di AS tetapi juga ke seluruh dunia.

Di Malaysia selepas pasca-krisis Mahathir-Anwar, muncul beberapa kelompok golongan muda yang mula menaja ideal-ideal tentang kebebasan, liberalisasi, dan rasionalisasi. Mereka menuntut ruang kebebasan yang mengatasi bukan sahaja campurtangan politik tetapi juga campurtangan budaya dan agama. Nilai dan norma yang sedia ada tidak terkecuali tradisi dilihat sebagai kota purba yang mengekang kehidupan pascamoden yang bebas daripada sebarang batas dan sempadan. Hubungan Negara yang diikat dengan nilai dan keperibadian Melayu dilihat sebagai bentuk ‘authoritarian personality’ yang menjadi regim budaya-politik lama. Sementara kepercayaan dan agama dianggap sebagai milik peribadi yang hanya wujud sebagai ritual dan bukan sebagai pengawas tingkah masyarakat. Perjuangan emansipasi melalui gerakan feminisme, hak asasi, individualiti, etnik minoriti, dan sebagainya dianggap sebagai misi suci masyarakat pascamoden. Selain daripada itu mereka juga mencari ruang ekspresi di dalam dunia jaring teknologi maklumat, penulisan, muzik, teater dan filem. Mereka menuntut ruang dialog dan tafsiran semula bukan sahaja terhadap nilai, norma dan peraturan di dalam masyarakat tetapi juga di dalam kepercayaan dan agama.
Maka lahir kelompok-kelompok muda di ibukota yang membawa semangat perubahan dan menentang bentuk establishment serta status quo yang dianggap sebagai ‘authoritarian personality’. Kelompok yang menyatukan diri mereka di dalam perjuangan reformasi. Kelompok emansipasi wanita dan hak asasi manusia yang berpegang kepada prinsip liberal dan individualiti. Kelompok yang menentang sebarang bentuk keperibadian kebangsaan termasuk bahasa dan budaya Melayu. Kelompok seniman terutamanya dunia teater dan filem yang kononnya berjuang di luar jalur arus perdana. Kelompok rasional dan liberal yang berpegang kepada prinsip meritokrasi. Dan juga kelompok anti-agama yang berpegang kepada aliran positivisme. Sebuah utopia moden sedang dicipta menjadi matlamat agung.

Tanpa disedari sebuah revolusi senyap juga sedang berlaku secara perlahan-lahan, halus dan sangat sistematik di Malaysia. Kelompok-kelompok muda ini baik secara sedar mahupun tidak sedar iaitu secara naïf (naïve) dan jahil (ignorance) sedang membentuk golongan sosialis baru atau foot soldier kepada gerakan mazhab Frankfurt yang sedang melangsungkan revolusi senyap di seluruh dunia. Sepertimana yang dikatakan oleh Sameer Amen di dalam Obsolescent Capitalism, suatu bentuk socialist front yang terdiri daripada rekrut-rekrut muda harus diwujudkan untuk menjadi kuasa senyap yang menjajah dunia.
Sosialis baru, cultural Marxism, revolusi senyap dan utopia moden adalah realiti hari ini yang sedang menggigit dan memamah tubuh negarabangsa Malaysia tanpa sesiapa sedari.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home